Antagning och behörighet

Antagning och behörighet

18th augusti 2019 Av av ivan

Eftersom högskola och universitet är på eftergymnasial nivå så ser behörigheter samt antagningssystem lite annorlunda ut än vad gymnasiets system gör.

För att ansöka till högskola och universitet använder man sig av Antagning.se som fungerar som mellanhand mellan sökande och högskola / universitet. Vad som krävs av sökande är att kunna visa upp bevis på att man är behörig och därefter kan man söka program och kurser utefter behörighet på Antagning.se.

Antagningen sker som ett urval av dessa grupper:

  • Gymnasiebetyg utan komplettering
  • Gymnasiebetyg med komplettering
  • Högskoleprov
  • Betyg från folkhögskola
  • Tidigare akademiska poäng
  • Sen anmälan
  • Övriga sökande

Det är alltså en del olika faktorer som spelar in vid ansökan till högskola eller universitet. Alla program och kurser har olika behörigheter då utbildningarna kan se väldigt olika ut. Om man söker t.ex. en kurs Statistik så är det ett särskilt krav på grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1). Vissa andra kurser och program kan alltså ha helt olika krav på behörighet.

Med hjälp av tidigare akademiska studier eller högskoleprovet kan man alltså förbättra sin plats inom urvalsgrupperna och öka sina chanser för att kunna komma in på önskad utbildning.