Lärare för grundskolan

Lärare för grundskolan

17th februari 2020 Av av ivan

För att arbeta som lärare på en grundskola finns det vissa behörigheter och krav på kompetens, varav en lärarexamen ger behörighet, men är inte den enda vägen till att bli en behörig lärare. En yrkesutbildning eller studier av olika akademiska ämnen kan också leda till ett yrke som lärare. Med tanke på att grundskolan innehåller flera årskurser så behövs även lärare för de olika nivåerna och olika krav för lärare gäller för olika årskurser.

Vill man arbeta med årskurs 4-6 kan man gå Grundlärarprogrammet med en inriktning på grundskolans årskurs 4-6. Om man däremot redan arbetar som lärare på en grundskola (d.v.s. som obehörig lärare) men saknar examen kan man vidareutbilda sig på Lärarhögskolan för att komplettera.

En annan inriktning är att arbeta som speciallärare eller specialpedagog. Vad dessa lärare gör är att undervisa elever separat för att täcka speciella behov. Undervisningen sker antingen i grupp eller individuellt. Barn med dyslexi är ett exempel på en grupp som kräver specialundervisning av en pedagog eller lärare. Pedagogik är grunden för lärarens undervisning och krävs för att man ska kunna anpassa undervisning utefter åldrar och andra skiljaktigheter för grundskolans elever.