Utformning och inriktning

Utformning och inriktning

27th april 2020 Av av ivan

Gymnasieutbildningen är givetvis annorlunda än grundskoleutbildningen och ålder spelar självklart in. Enligt Skolverket gäller: “Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20”. Det finns alltså en åldergräns för ansökan till gymnasieskolor.

Gymnasiet är en bred utbildning och erbjuder många valmöjligheter för alla. Har man som elev ett speciellt intresse för exempelvis idrott så har man många möjligheter att kunna utbilda sig inom de obligatoriska ämnena samtidigt som man får specialisera sig inom sitt valda intresse. Man kan då ansöka till ett idrottsgymnasium vilket fortfarande är en vanlig gymnasieskola fast med en inriktning. Då gymnasiet har ett visst antal gemensamma ämnen så ska dessa läsas oavsett inriktning eller specialinriktning. Dessa ämnen är följande:

  • Svenska / svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott och hälsa
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap

Det enda som skiljer sig mellan utbildningarna är omfattning av dessa ämnen, men alla gymnasieprogram har dem i sin läroplan.

Läser man Ekonomiprogrammet på gymnasiet kan man välja att inrikta sig inom antingen ekonomi eller juridik, vilket i sin tur innebär lite olikheter i ämnen man läser. Att välja rätt program och inriktning under sin gymnasieutbildning är självklart en stor fördel för framtida studier eller karriär, dock är det inte omöjligt eller förödande att byta inriktning eller ändra sig senare.

För att hjälpa alla som behöver lite rådgivning så erbjuds så kallade gymnasiemässor och även öppet hus på flera olika platser i landet där alla som står inför gymnasievalet kan samlas och få information, diskutera eller bara känna efter. Öppet hus sker på själva gymnasieskolan och då får man även chans att träffa andra sökande samt lärare på skolan för att få en inblick.

Det finns även ett annat alternativ man kan ta som grundskoleelev inför valet av gymnasium om man behöver lite mer information och inblick. Detta kallas att “skugga”, d.v.s man får chansen att vara en heldag på en gymnasieskola och följa en klass och eventuellt en elev genom hela skoldagen.

Då det finns 6 stycken olika program att välja på med vardera inriktningar så kan det vara bra att läsa på innan om vilka ämnen det är som de olika programmen erbjuder samt även ta hänsyn till det potentiella yrket man vill arbeta med i framtiden. Om drömyrket exempelvis är advokat så är Ekonomi- med inriktning juridik ett smart val utan att behöva begränsa sig.