Välja skola

Välja skola

15th mars 2020 Av av ivan

Som förälder har du vad som kallas för ett fritt skolval. Det betyder att du som vårdnadshavare till ett barn har möjlighet att välja vilken skola du vill, men även att du har rätt att byta skola om det är så att ni till exempel ska flytta eller av annan anledning inte vill ha ert barn kvar på skolan. Att välja skola kan kännas väldigt svårt och det finns många saker som kan vara bra att tänka på. Majoriteten av alla föräldrar vill naturligtvis att barnet ska gå i en skola som fungerar så bra som möjligt, men vad ska man då tänka på?

I Sverige finns det mängder av riktigt bra skolor att vända sig till när det är dags att söka skola. Här nedan har vi listat några saker som är viktiga att fundera över innan du gör ditt val. Kanske vill du ha en skola där man har en specifik inriktning redan från start eller så vill du ha en skola där det är mycket fokus på roliga aktiviteter. Idag är det t.ex. vanligt förekommande att klasser använder sig av SäljDirekt för att få in mer pengar till klasskassan.

Välja skola – Viktigaste aspekterna

Vad är det då som du ska tänka på när du väljer skola? Vi har listat det viktigaste!

Betyg och resultat

Hur skolan bedrivs och hur lärarna arbetar har stor påverkan på hur bra betyg och resultat som ditt barn kommer att få. Det är viktigt att undervisningen sker på ett sådant sätt att barnet får de förutsättningar som krävs för att de ska uppnå kunskapskraven. På Skolverkets hemsida kan du hitta information om meritvärde, samt se hur många av eleverna som uppnår kunskapskraven idag.

Antalet elever

Hur många elever är det som går på skolan och hur många elever är skolan byggd för att hantera? Vissa föräldrar vill att barnet ska gå i en lite mindre skola, medan andra vill ha större alternativ. Du väljer naturligtvis det som passar dig och ditt barn bäst. En liten skola behöver inte vara sämre eller bättre än en större, och vice versa.

Behöriga lärare

I hela landet råder det idag brist på lärare, men det betyder inte att personalen på skolan inte är duktig ändå. Det är dock viktigt att du tittar på personaltätheten på skolan du planerar att välja, men även att du tittar på hur många lärare det är som har behörighet på så kallad skolnivå.

Vad säger eleverna själva?

Skolinspektionen ger dig möjlighet att hitta mycket viktig och bra information om de skolor som finns runt om i Sverige. Här kommer du bland annat att kunna hitta elevenkäter. Genom dessa har du möjlighet att se hur eleverna själva upplever skolan, t.ex. hur de tycker att lärarna är, hur skolmiljön fungerar och mycket mer.