Att gå i skola för att lära

Att gå i skola för att lära

15th april 2021 Av av ivan

I Sverige är det skolplikt från 7 års ålder. Det är en stor dag för barnen och garanterat väldigt spännande. Det är mycket att ta in men med skickliga lärare så tillgodoses grunderna för att komma framåt. Alla som går i grundskola, gymnasium, högskola eller universitet vill naturligtvis ha ett arbete att försörja sig på när målet med studierna är nått.

Oavsett vilken inriktning på studier som väljs i gymnasiet så väljer många att plugga vidare. Allt görs med tanke på att få ett bra jobb i slutändan. Det finns riktigt bra rekryteringsföretag där man som student på alla nivåer kan skaffa sig arbete vid sidan av studierna. Det ser också väldigt bra ut att ha jobbat under studierna när det kommer till att skriva sitt CV. Genom att kanske prova lite olika arbeten under studierna så blir det en bra erfarenhet av hur det kan se ut på olika arbetsplatser.

Lära för livet

I grundskolan läggs det precis som ordet säger en grund att lära sig olika saker som att läsa, skriva, räkna och mycket mera. Årskurserna ett till nio är grunden även för mycket annat i livet. Barnen/ungdomarna lär sig att interagera med andra människor på ett tidigt stadium och det är en bra sak att kunna när de sedan ska ha ett arbete att försörja sig på. Det hör livet till att ha andra människor omkring sig och att vara i sociala sammanhang stärker individen, inte minst på en arbetsplats. Sedan är alla mer eller mindre olika och har stort eller större behov av andra människor.

Praktiska gymnasielinjer innehåller oftast en kortare eller längre praktikperiod. En del program har ett helt år i slutet på utbildningen där det är praktik med olika slutprov i.

Eleverna får ofta anställning på sin praktikplats efter att skolan är avslutad. Det är en riktigt bra inkörsport till vuxenlivet.

Även på högre nivåer av utbildning ingår det ofta praktik. Att få in en fot i ett tidigt skede är gynnsamt för både studenter och arbetsgivare. Och jobba extra under studietiden ger lite extra pengar. Det visar också på en vilja att ta ansvar för sig själv och sitt liv.

Tas det kontakt med en rekryteringsfirma när målet med studierna är nått så ökar chanserna till ett bra jobb. Hos rekryteringsfirman finns det många möjligheter.