Det krävs mer och mer utbildning

Det krävs mer och mer utbildning

11th juni 2021 Av av ivan

Den generella trenden i Sverige är att det krävs mer och mer utbildning för att kunna få ett arbete. Förut så var det relativt vanligt att man kunde gå till ett företag efter gymnasiet och få ett arbete eller till och med under gymnasietiden. Vi i generationen runt 30-40 har hört våra föräldrar prata om folk som hoppade av gymnasiet och tog ett arbete istället och det var inga problem med det. Även om det inte är något lagkrav på att gå gymnasiet idag så är det ytterst svårt att klara sig i yrkeslivet utan att ha gått gymnasiet. Sedan Sverige införde allmän folkskola 1842 så har kravet på att vara utbildad höjts för varje generation.

Nästan majoritet av befolkningen med eftergymnasial utbildning

I Sverige är det nästan en majoritet av befolkningen mellan 25 och 64 som har en eftergymnasial utbildning. Närmare bestämt är det 44 % av befolkningen som har det och det ökar för varje generation. Det är inte otänkbart att nästa generation kommer att vara den första i historien som går över gränsen och där en majoritet av generationen har en eftergymnasial utbildning. Sverige ligger relativt högt upp på listan i världen över hur stor andel av befolkningen som är högt utbildade med våra 44 %. Kanada, Japan och Luxemburg toppar dock listan och Kanada har hela 59,4 % av sin vuxna befolkning med eftergymnasial utbildning. Genomsnittet bland OECD-länderna är dock 38 % så där är Sverige fortfarande högre.

Anledningen till att det har blivit så här är naturligtvis att det har blivit allt svårare att få arbete utan en utbildning. Oavsett vilket arbete man vill ha så kommer det vara lättare att söka med en eftergymnasial utbildning. Det skiljer också mer i lön nu jämfört med tidigare. Om du aldrig studerar på universitet så kommer du antagligen ha en lägre livslön än om du väljer att studera.