Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program

22nd november 2019 Av av ivan

Gymnasieskolan är en vidareutbildning efter grundskolan som förbereder för studier på högskola och universitet samt för arbetslivet. Högskoleförberedande program är en riktning inom gymnasiet som främst fokuserar på att eleven sedan ska kunna söka sig till kurser eller program inom högskola och universitet.

De olika programmen består av:

Estetiska programmet

Ekonomi programmet

Teknik programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskaps programmet

Samhällsvetenskaps programmet

När det gäller behörighet så finns det krav för att ansöka till dessa program. De ämnen man behöver ha godkänt i för högskoleförberedande program är matematik, svenska, engelska samt att man har godkänt i minst nio andra ämnen från grundskolan. Olika ämnen gäller för olika program beroende på inriktning. Naturvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet kräver att man har godkänt betyg i biologi, kemi och fysik för att få bli antagen.

Den stora skillnaden på grundskolan och högskoleförberedande program på gymnasieskola är att eleven specialiserar sig och fördjupar sig inom ett speciellt område. Elever som valt Ekonomiprogrammet kan räkna med en omfattande undervisning kring kunskaper inom bland annat samhälle, nationell och internationell ekonomi, juridik och företagande.

Väljer man däremot Humanistiska programmet är kunskapen inom bland annat kultur, historia och språk ledande. För varje program finns även inriktningar och kurser som eleven får välja själv. Ekonomi och juridik är de två olika inriktningarna som man har som val i Ekonomiprogrammet. Varje program innehåller ett så kallat “Gymnasiearbete” som ska göras i slutet av årskurs 3. Gymnasiearbetet är avgörande för att eleven ska få en gymnasieexamen. Gymnasiearbetet används för att eleven ska kunna visa kunskaper som krävs för att kunna gå vidare till högskolestudier.