Inriktningar och examen

Inriktningar och examen

14th september 2020 Av av ivan

När man studerar på högre nivå som på universitet och högskola så är alla studier helt valfria och oftast studier som ska leda direkt till det man vill arbeta med eller forska inom. Precis som med andra nivåer av skolor så finns det “specialutbildningar” och ett brett utbud av inriktningar. Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm är en specialutbildning inom högskolan som inriktar sig på idrott och hälsa. Inriktningen för dessa studier ligger inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Vissa kurser och program har hårdare behörighetskrav och man kan då ta hjälp av antingen högskoleprov, kommunal vuxenutbildning eller studier på folkhögskola för att kunna komplettera sina betyg.

Enligt SVT.se var juristprogrammet den mest populära utbildningen på Uppsala universitet detta året och därefter var det ekonomiprogrammet och psykologprogrammet som låg på topplistan. Detta kan i sin tur göra det svårare att få en plats på programmen och det visar även på att val av skola och plats i landet kan vara avgörande.

På universitet och högskola finns det allmänna inriktningar för studier och även mer specifika kurser som t.ex. maskininlärning på avancerad nivå eller jordens ålder, orienteringskurs på grundnivå. Dessa specifika kurser har olika poäng som är alltifrån 5 hp upp till 30 hp och kan ha olika studietakter, t.ex. 25%, 50%, 75% eller 100% studietakt.

Det finns i sin tur olika typer av examen som man kan få inom högskola och universitet. Den lägsta examen man kan ta är högskoleexamen och därefter kommer kandidatexamen. Båda tillhör grundnivå och skillnaden på dessa två är längden. En kandidatexamen kräver 180 hp medan en högskoleexamen endast kräver 120 hp. Tar man examen på avancerad nivå så är det masterexamen eller magisterexamen som gäller, därefter är det forskarnivån som ger antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Gemensamt för alla universitet och högskolor är att de erbjuder studie- och karriärvägledning för alla för att man enklare ska kunna hitta rätt utbildning.