Internationella studier

Internationella studier

17th juni 2020 Av av ivan

Universitets- och högskolerådet kan hjälpa till när det gäller att söka utbildningar utomlands. Precis som för gymnasieskolan så har man möjligheter att studera internationellt. Enligt studera.nu läser drygt 25 000 studenter från Sverige varje år vid ett utländskt universitet. Eftersom många universitet och högskolor i landet samarbetar med internationella skolor så är det inte särskilt besvärligt att välja studier utomlands.

Som utbytesstudent är utbildningen en del av den svenska utbildningen och detta är en möjlighet för alla. Det finns alltså inga större kostnader eller krav på betyg för att få chansen. Väljer man att studera utomlands på annat sätt än som utbytesstudent så är det vissa saker som förändras, t.ex, att man får utländska betyg istället för svenska och terminsavgifter förekommer oftast. Att välja utbytesprogram är därmed den vanligaste formen av internationella studier för universitet och högskolestudenter.

Vill man däremot inte studera utomlands men ändå resa kan vissa välja att praktisera utomlands genom olika praktikprogram. Detta fungerar ungefär på liknande sätt som internationella studier när det kommer till praktiska såväl som ekonomiska skäl och bidrag finns även tillgängligt här. CSN är de som tar hand om allt det ekonomiska för studenter.