Skola och psykisk ohälsa, hemmasittare

Skola och psykisk ohälsa, hemmasittare

26th juli 2020 Av av ivan

Idag finns många elever, både på grundskolenivå och gymnasienivå, som har det tufft på olika sätt. Skolinspektionen rapporterar om ett ökat antal elever med psykisk ohälsa, vilket kan resultera i att elever är frånvarande från skolan och i vissa fall, helt enkelt blir det som kallas hemmasittare och inte går till skolans alls under en period. Orsakerna till att en elev inte går till skolan varierar, men gemensamt för dem är att skolsituationen till slut skapar ångest och stress så att eleven inte klarar av att gå dit. Givetvis behöver skolan och hemmet tidigt samarbeta för att det inte ska gå så här långt!

Om man inte mår helt bra kan det påverka lärandet så att det inte är möjligt att prestera lika bra som man egentligen kan. När en elev befinner sig hemma en längre period kan denne göra skoluppgifter hemma om måendet tillåter. Då kan ett sätt att klara av uppgifterna vara att använda läxhjälp online så att man smidigt kan få hjälp vid frågor. Läxhjälp online blir då ett komplement till vad familj och skola kan hjälpa till med och kan vara ett steg till att kunna gå tillbaka till skolan.

När en person börjar visa tecken på psykisk ohälsa behöver detta snabbt fångas av upp föräldrar och av skolans personal, både lärare och elevhälsoteam. En plan ska upprättas och ett gott samarbete mellan skola och hemmet är mycket viktigt för att eleven i fråga ska känna trygghet och stöd. I vissa fall behövs stöd även av vården, t.ex. via BUP, som kan utreda om eleven har någon diagnos. Även om det inte finns ett absolut samband mellan diagnoser och psykisk ohälsa, finns rapporter om att det är förhållandevis vanligt med hemmasittande ungdomar just inom den gruppen, vilket skolan behöver kännedom om för att kunna sätta in rätt sorts stöd. Då finns NPF-guiden med god information till skolor och föräldrar.