Skola och utbildning för hela livet

Skola och utbildning för hela livet

25th maj 2020 Av av ivan

Att gå i skola och utbilda sig är något man göra hela livet. Det är aldrig för sent att vara nyfiken och lära sig något nytt. I Sverige börjar utbildningen redan i förskolan för småbarnen. Som sexåring går man sedan i förskoleklass innan det är dags för den riktiga skolan. Den obligatoriska grundskolan omfattar klass 1–9, och det är här man lär sig de grundläggande färdigheterna som att läsa, skriva och räkna. De allra flesta fortsätter sedan i gymnasiet där man kan välja mellan sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram. Vill man efter det gå vidare till högre studier väntar högskola eller universitet med skillnaden att universiteten får utfärda doktorsexamina. Man kan läsa enstaka kurser eller ett fastlagt utbildningsprogram som leder fram till en examen. Yrkeshögskolor erbjuder utbildningar inom yrken som efterfrågas av samhället, och minst en fjärdedel av utbildningen är arbetsförlagd praktik. Det gäller vitt skilda branscher, allt från bygg och anläggning till sjukvård. Folkhögskola är en friare utbildningsform. Här finns både grundutbildningar och utbildningar för många olika intressen.

Att komma ut i arbetslivet

Efter examen väntar sedan arbetslivet. När man väl har fått jobb är det viktigt att kunna sköta det. Har man problem att klara jobbet på grund av till exempel alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller stress kan man kontakta ljungsjöberg som har lång erfarenhet av att hjälpa människor med dessa problem. Att bli fri från sitt beroende betyder mycket, både för den enskilde och samhället och att bli en fungerande del av samhället igen är en vinst för alla. I många arbeten ingår också vidareutbildning, då det hela tiden kommer nya krav på vad man ska kunna. Det är både utmanande och stimulerande att lära sig nytt hela livet.