Studera utomlands

Studera utomlands

5th mars 2020 Av av ivan

För oss i Sverige har vi väldigt mycket möjligheter när det gäller studier utomlands. Redan på gymnasiet kan man välja att åka till ett annat land och studera där. Man kan då välja att endast läsa en del av sin gymnasietid utomlands eller till och med hela gymnasietiden.

Anledningen till att man väljer att studera utomlands kan variera från person till person. Antingen så kan det vara så att man exempelvis vill studera det spanska språket och kulturen i Spanien eller att man vill fortsätta med sina obligatoriska ämnen fast i en annan miljö.

När det gäller ålder så är det från den dagen att man fyllt 15 år som man kan söka en utbildning utomlands för gymnasiet. Man bor oftast hos en värdfamilj när man väljer att bli utbytesstudent och universitet / högskolan samarbetar med Sveriges skolor. Val av utbildning är brett även för utlandsstudier och eleven kan välja mellan olika språk eller andra valfria kurser / ämnen.

Att studera utomlands under gymnasietiden är väldigt vanligt för svenska studenter. Vissa utbildningar är i stort sätt gratis, medan vissa kostar mer eller mindre än andra och i ett fåtal fall kan man få ett stipendium för att studera utomlands. Med tanke på att man har så många möjligheter kring att studera utomlands så krävs det självklart planering.

Att välja land, kurs eller program samt längden på utlandsvistelsen kan kräva en del förberedelse och tanke. Att studera utomlands ger dock många upplevelser som man inte skulle få hemma i Sverige, samtidigt som det finns en del nackdelar också.

När det gäller själva utformningen av utbildningen så sker det självklart på ett annat sätt än vad Sveriges gymnasieskolor erbjuder. Något man även måste tänka på att är Sveriges skolor följer en hel del hårda lagar och regler utifrån Skolverket. och dessa lagar och regler kanske inte tillämpas på samma sätt vid skolor utomlands.

Något som dock finns som alternativ ifall man vill hålla den svenska standarden och det svenska utbildningssystemet fast befinna sig utomlands är att välja en svensk skola i ett annat land. Oftast finns dessa skolor till för barn som bor utomlands med en eller båda sina föräldrar / vårdnadshavare. Då är det inte endast gymnasiet som finns utan även förskola, grundskola och gymnasieskola.

Något man även bör tänka på i samband med utlandsstudier är att eleven kommer att få utländska betyg (förutsatt att det inte är en svensk skola), vilket innebär att man behöver ha koll på behörighet o.s.v. när man sedan söker till svenska skolor med utländska betyg. De elever som väljer att studera en del av eller hela gymnasietiden utomlands och sedan vill söka till högskola / universitet i Sverige behöver alltså ta del av den informationen hos Universitets- och högskolerådet.