Verksamhet

Verksamhet

6th december 2019 Av av ivan

I det svenska utbildningssystemet så finns det två olika verksamheter i form av grundskola, vilket består av kommunala skolor och privata skolor (även kallat friskolor). Alla har rätt att gå till skolan och alla har även rätt att välja skola själv. Kommunen ansvarar för att varje barn har en plats i skola. Det finns något som kallas “närhetsprincipen” och det är en förtur som ges till de elever som bor i närområdet till en skola. När det gäller friskolor så kan vårdnadshavaren välja att placera sitt barn i en friskola istället för en kommunal skola. Barn i friskola har samma rätt till bidrag som de som går kommunal skola.

Skolinspektionen är en del av utbildningssystemet och de arbetar aktivt för att kontrollera skolor. Detta gäller kontroll av bland annat lagar och regler och man kan skicka in anmälan till skolinspektionen om något står fel till. Deras uppgift är även att se till att barnens trygghet står som prioritet och att granska kvaliteten inom skolan.

Grundskolans verksamhet är välstrukturerad och uppbyggd på olika nivåer. När det gäller lagar och regler är det precis som i övriga samhället Riksdagen och regeringen som bestämmer. De som sedan har huvudansvaret över skolan är rektor samt skolans huvudman och därefter biträdande rektorer samt personal för ekonomi, administration, vaktmästeri, hälsovård samt IT & data. Alla tjänster har olika uppgifter men samverkar i deras arbete. Alla grundskolor har olika arbetsmetoder och sätt att sköta kommunikation.

Något som är avgörande för verksamheten är systematiken för olika planeringar och dokument. Enligt regel krävs detta för att man ska ha en överblick över exempelvis resultat eller problemställningar man behöver arbeta med. Detta kallas kvalitetsarbete och är en del av skollagen. Anledningen till att detta arbete är avgörande är för att kunna mäta och se till att kvaliteten inom skolan sköts.

Ur ett mindre perspektiv kan man även se att de flesta grundskolor bland annat har ett elevråd. Ett elevråd är till för att eleverna ska kunna uttrycka sina åsikter och samarbeta med skolledningen på ett effektivt sätt. Eftersom själva eleverna är anledningen till att skolans verksamhet existerar så är det självklart viktigt att deras talan blir hörd kring beslut och liknande. Det råder alltså full demokrati och detta är en stor byggsten i skolans verksamhet.