Vidareutbildning för yrkesverksamma

Vidareutbildning för yrkesverksamma

2nd september 2020 Av av ivan

Förut utbildade vi oss ofta i unga år för att sedan dra nytta av våra kunskaper och arbeta under ett långt yrkesliv. Arbetsmarknaden förändrades långsamt och ofta krävdes ingen vidareutbildning för att göra ett bra jobb. Det är stor skillnad mot idag då arbetslivet förändras snabbt. Idag är det ett måste att hålla sig uppdaterad och fördjupa sina kompetenser för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Digitalisering är bara ett exempel på en stor strukturell omvandling som skett under senare år. De här har ställt helt nya krav på arbetstagarna att kunna hantera ett ökat informationsflöde och digitala kommunikationsverktyg. Det här är en omvandling som knappast kommer att avstanna utan snarare accelerera framöver.

Rätt tillfälle att vidareutbilda sig

Under Corona-pandemin har det blivit allt tydligare hur viktigt det är med vidareutbildning. I pandemins spår kommer troligtvis arbetsmarknaden förändras ytterligare. Många har samtidigt haft möjlighet att få ett lugnare arbetstempo och jobba mer hemifrån. Det här är ett utmärkt tillfälle att utnyttja digitala verktyg för att vidareutbilda sig på distans. Exempelvis https://www.kompetensexpress.se erbjuder e-utbildningar inom ledarskap och kommunikation som kan vara relevanta för många yrkeskategorier. Inte minst då hemarbetet blottat behovet av ett tydligt ledarskap som kan hantera att leda, fördela och följa upp arbetet på distans.

Attraktiva arbetsgivare erbjuder vidareutbildning

Det är inte bara arbetstagarnas uppgift att förkovra sig utan allt fler arbetsgivare inser att de behöver uppmuntra och uppmana sina anställda att fortsätta att lära genom hela livet. Att arbetsgivaren erbjuder kompetensutveckling och vidareutbildning på arbetstid är viktigt för många unga som är påväg ut i arbetslivet och blir därför viktigt för företag som vill locka och behålla kompetens.

Diskutera möjligheterna med din arbetsgivare

Som anställd är det bra att börja med att diskutera behovet av kompetensutveckling med din arbetsgivare. Det är viktigt att du kan motivera varför arbetsgivaren ska stötta och bekosta en vidareutbildning genom att peka på hur du kommer att dra nytta av den på arbetsplatsen. För en arbetsgivare är det bra att tillsammans med personalen fundera över vilka kompetenser som kommer att behöva på företaget på lång sikt för att ligga steget före.