Vidareutveckling och möjligheter

Vidareutveckling och möjligheter

1st juli 2019 Av av ivan

Grundskolan lägger grund för mycket och fungerar i stort sett som en förberedning för fortsatta studier samt även arbetslivet. Grundskolan har ett brett utbud av kunskap men har man ett särskilt intresse så har man möjlighet att redan under tidigare år specialisera sig för sitt intresse utöver de grundläggande ämnen som krävs.

Efter grundskolan har man olika alternativ för sysselsättning. Valmöjligheterna man har är bland annat gymnasieskola och yrkesutbildningar. Gymnasiet är under 3 års tid och erbjuder en rad olika program med olika inriktningar som i sin tur ska förbereda för studier på högskola och universitet alternativt arbetslivet. Gymnasiet är frivilligt och alltså inte ett krav. En yrkesutbildning är oftast en kortare utbildning men kan vara upp till 3 år och en sådan slags utbildning leder direkt till en yrkestitel. Ett exempel på detta är yrket snickare.

I grundskolan har man en chans att känna efter och se var man har sitt största intresse och detta kan man sedan använda sig av när man söker sig till gymnasiet eller en yrkesutbildning. Elever som presterar väl i grundskolan och har ett intresse inom t.ex samhällskunskap eller historia skulle kunna söka till Samhällsvetenskapsprogrammet på en gymnasieskola.

Det finns även ett till alternativ för de grundskoleelever som hellre vill börja arbeta direkt och alltså inte vidareutbilda sig på högre nivå. Man kan söka olika jobb hos Arbetsförmedlingen under kategorin “Yrkesintroduktionsanställning” där man inte behöver ha en gymnasieutbildning eller arbetserfarenhet. Det är fritt att söka detta från den dagen man har fyllt 15 år och det gäller upp till 24 års ålder. Arbetet innehåller då en slags utbildning i sig utöver själva arbetet och har annorlunda villkor än vad andra typer av anställningar har.