Yrken och möjligheter

Yrken och möjligheter

18th maj 2020 Av av ivan

När man studerar på universitet och högskola kan man ibland få träffa så kallade alumner vilket är före detta studenter som tagit ett kliv ut på arbetsmarknaden och har mer koll på möjligheterna.

Det som är viktigt att tänka på den stora skillnaden mellan utbildningarna och vilka yrken som är kopplade till vilka utbildningar. Vissa utbildningar ger en bred arbetsmarknad medan andra är specifika och begränsade. Ekonomistudenter eller samhällsvetenskaps studenter har goda möjligheter att skaffa jobb och karriär då ekonomi bland annat är en av samhällets mest väsentliga styrande faktorer – det går att använda sig av ekonomiska kunskaper inom de flesta branscher och yrken.

Vissa andra utbildningar, som exempelvis konstnärliga eller språkliga, har en annorlunda arbetsmarknad när man är nyexaminerad. Oavsett vad man väljer så finns det alltid möjligheter på Sveriges arbetsmarknad enligt Arbetsförmedlingen och SVT, och man kan skräddarsy eller generalisera sin utbildning hur man vill.

Om man som elev vill skräddarsy sin utbildning kan man välja att inte studera på ett program utan välja enskilda kurser i olika omfattning och med olika poäng för att sedan bygga upp sin utbildning och examen. En allmän regel är att för att få en kandidatexamen krävs 180 hp av avslutade kurser. Därefter kan man fortsätta studera upp till en avancerad nivå.