Yrkesprogram

Yrkesprogram

24th oktober 2019 Av av ivan

Inom gymnasieskolan erbjuds utöver de högskoleförberedande programmen även andra program som är mer inriktade på specifika yrken. Dessa kallas för yrkesprogram.

Det finns 12 yrkesprogram:

Barn- och fritidsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Hantverksprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Till skillnad från de högskoleförberedande programmen så innehåller yrkesprogrammen en praktik som alla elever måste genomföra. Orsaken bakom detta är för att man direkt efter programmet ska kunna börja arbeta på en arbetsplats inom det yrke man är utbildad för. Elever som gått ut yrkesprogram får en yrkestitel direkt, exempelvis elektriker.

Elever på yrkesprogram gör även ett avslutande gymnasiearbete som ska visa att man är förberedd för det kommande arbetet. Något som också är gemensamt för de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska. Det är alltså en bred kunskap som erbjuds i undervisningen och det i sin tur ger stora möjligheter på arbetsmarknaden.

Utöver att yrkesprogrammen ger ett direkt resultat i form av yrke, så ger det även en grundläggande behörighet för högre utbildningar vilket Regeringen fastlägger.